Kraniosakrální biodynamika

Loading
čekejte ...

Kraniosakrální biodynamika

Kraniosakrální biodynamika a dotek ticha a klidu CSB

“Zdraví je projevem života, je to vnitřní přirozená moudrost, která je v těle vždy přítomná, dokonce i v období nemoci nebo došlo-li k traumatu.” dr.A.Still


Kraniosakrální biodynamika...tajemný název skrývající pojmenování fyzické struktury lebky a kosti křížové a životní sílu v pohybu a jejích projevech ve všech našich úrovních. Je to velmi jemná celostní a neinvazivní práce se systémem člověka. Terapeut těmto projevům vědomě naslouchá, orientuje se ke zdraví, které bývá překryto našimi trápeními, bolestmi.Naslouchá svýma rukama, srdcem, naslouchá celou svou bytostí a podporuje klienta svou plnou přítomností v uvolňování neproudících a "neživých", ztracených částí a míst a aktivaci samoléčivé schopnosti našeho těla – schopnosti nalezení rovnováhy a zdraví, které je vždy přítomno. Je oporou a majákem a průvodcem při zpracovávání různých traumat. Terapeut nesoudí, neradí, ale dává prostor a přítomnost... A i když se dotýká klienta na určitém místě těla, vždy vnímá jak lokální procesy, tak i jejich vztah k celku. Záměrem a cílem není odstranění problémů na určitém místě, ale umožnění organismu přejít k lepšímu celkovému fungování. Tělo a duše potom uvolní bloky samo, jakmile to pro něj bude možné.

CSB pracuje s konceptem Dechu života, jenž je vrozenou, dynamickou, životadárnou silou, která neustále vytváří a udržuje lidský systém (s jeho mnoha podsystémy - energetický, hormonální, lymfatický, svalový, kosterní…). Tato síla je nejdříve zachycena mozkomíšním mokem, naší esenciální tekutinou a pak dále distribuována do všech ostatních tekutin a tkání. Mluvíme tak o biodynamické potenci.

CSB se vyvinula z klasické osteopatie a vhledů dr.Shuterlanda a dr.Beckera, kteří postupem své praxe zjistili, že pohyb struktur se projevuje díky působení hlubších sil a že za tímto pohybem se nachází hluboký klid. Živý klid…A že jsme dýcháni Dechem života.

Na biodynamiku proto můžete zajít s naprosto jakýmkoli problémem, trápením, nebo prostě jen k „dobití baterek“

Dotek Ticha a Klidu (Stillness) – biodynamický dotek pro evoluci vědomí. Ruce průvodce jsou středobody Ticha, které se dotýkají Tajemství – Vaší bytosti. V plné přítomnosti vyzařujícího pole v oblasti srdce a úplné receptivity. V prostoru odevzdání se “nevědění” a multidimenzionálních fraktálních procesů, jímž naše lineární mysl není schopna porozumět.

Tato dispozice vytváří podmínky pro zážeh mezi duchem a tělem, rozšiřuje naše vědomí a Lidství a Nekonečno jsou zde zároveň.

Dotýkáme se Zdroje a stáváme se celistvými ...


Poskytuje:

Galerie

Shiatsu
Shiatsu
Shiatsu
Shiatsu
Shiatsu
Shiatsu

aktualizováno: ne 11.7.2021 18:24